Základní přístupy

Obecně se schodiště se skleněným zábradlím vždy řeší buď jako samonosné, nebo kombinované s úchyty, mezi nimiž jsou jednotlivé tabule v takovém tvaru, počtu a velikosti, jaké jsou pro onen konkrétní prostor a požadavky zákazníka potřeba. A záleží opět jen na zákazníkovi, jakou kombinaci si zvolí. On má vždy poslední slovo při výběru. Vhodné je například využívat velice oblíbenou nerezovou ocel, ale použití dřeva není zas tak řídkým jevem, jako by se snad mohlo zdát.

Samonosné i kombinované

Samonosné konstrukce jsou vlastně tvořeny příslušně velkými a tvarovanými tabulemi, které se osazují do držáků. Ty jsou nejčastěji ukotveny v podlaze, popřípadě schodišťových stupních. Ale rovněž to může být provedeno formou zapuštění tabulových hran do podlahy, nebo zasunutím do plechových štěrbin, možností je i terčové uchycení, či ukotvení do zdi na začátku, či konci schodiště. Kombinovaná konstrukce mají oproti tomu výhodu, že člení nosnými prvky celou délku schodiště a drží pevně pohromadě všechny použité prvky.

Previous

Next